VOORWAARDE ;; FRIET VAN ONS RIEK.

 
   VOOR HET KOMEN NAAR UW  LOCATIE, MET ONZE FRIET OF BBQWAGEN.
  
   U ZORGT VOOR DE STROOM EN EEN DEGELIJKE PLAATS WAAR WIJ KUNNEN OPBOUWEN.
   SCHADE DOOR U OF UW FEESTGANGERS AAN ONZE MATERIALEN, 
   ZULLEN OP U VERHAALD WORDEN.
   DE BETALING ZAL OP DE DAG ZELF CONTANT DIENEN TE WORDEN VOLDAAN.
   ANNULEREN KAN TOT 48 UUR VAN TEVOREN KOSTENLOOS
 , DAARNA ZULLEN WE ONZE GEMAAKTEN KOSTEN  BIJ U IN REKENING MOET BRENGEN

    WILT U ONZE FACTUUR OVERMAKEN VIA BANKREKENING ,

    HET VERSCHULDIGDE BEDRAG MOET BINNEN 10 WERKDAGEN OP ONZE REKENING STAAN.

   
   VOORWAARDEN HUUR BBQWAGEN  ;;;
 
    ER WORDT OM UW INDENTITEITSKAART  GEVRAAGD.
    ER WORDT EEN BORG VAN € 100,- GEVRAAGD VOOR HET HUREN VAN ONZE BBQWAGEN.
    BORG + HUUR BIJ  AANKOMST CONTANT VOLDOEN.
    
    BIJ DIEFSTAL  OF BESCHADIGINGEN OF VERLIES IN WELKE VORM DAN OOK ,
    BRENGEN WIJ  DE KOSTEN BIJ DE HUURDER IN REKENING.
    
    BIJ EVETUEEL VERNIELINGEN OF BESCHADIGINGEN  VAN MATERIALEN IN OF OP DE BBQWAGEN
    WORDT OOK BIJ DE HUURDER IN REKENING GEBRACHT.
  
    BORG WORDT BIJ HET OPHALEN OF TERUG BRENGEN VAN ONZE BBQWAGEN 
    {  MITS ALLES HEEL IS EN SCHOON VOLGENS AFSPRAAK  } WEER CONTANT TERUG BETAALD.
 
    
     MET VRIENDELIJKE GROET
     FRIET VAN ONS RIEK.   
    

bent U tevreden over ons , laat het weten via fasebook of zet het in ons gastenboek